Messancy Biometha

Energie-onafhankelijkheid blijft een kernprioriteit voor ons bedrijf. Het is daarom essentieel dat ons hotel en alle gerelateerde infrastructuur deel uitmaken van een duurzaam ontwikkelingsplan.

In deze streven naar energie-onafhankelijkheid hebben we onlangs onze biogasinstallatie naast het hotel geopend. De installatie van de biomethaniseringsfabriek Messancy Biométha stelt ons in staat om organisch afval om te zetten in energie door middel van het methanisatieproces. Dit is een proces waarbij organisch agrarisch materiaal wordt afgebroken door bacteriën. Het proces produceert biogas en digestaat, die we kunnen gebruiken om elektriciteit, warmte of beide te produceren.

Dit proces stelt ons in staat om hernieuwbare energie te produceren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Door organisch afval terug te winnen, bewegen we richting een 100% zelfvoorzienend systeem van hernieuwbare energie voor het hotel en de infrastructuur.

Om dit proces mogelijk te maken, werken we samen met de familie Pastoret uit Sterpenich, die ons de benodigde agrarische materialen levert. Samenwerken met een familiebedrijf zoals het onze is vanzelfsprekend! Samen streven we ernaar om korte distributieketens te bevorderen en ons te richten op een duurzamere toekomst!

We zijn er trots op nu volledig zelfvoorzienend te zijn in elektriciteit binnen het Van der Valk Hotel Luxembourg!

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze technisch manager :